Het rechtstreeks vertalen van het Hindi naar het Nederlands is onmogelijk. De rede hiertoe is dat het Hindi alfabet 44 letter heeft en het Nederlandse alfabet er maar 26 heeft. Door dit te berekenen 44-26=18 komt men tot de conclusie dat in het Nederlands 18 letters ontbreken. Dat wil zeggen ook woorden lettergrepen enzovoort ontbreken waardoor vertaling onmogelijk wordt. De verschillende onderwerpen die behandeld worden op deze website zijn dan ook meer een omschrijving die zo dicht mogelijk bij de betekenis in het Hindi horen.